Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
Meervoudige intelligenties
Je intelligentie, (hoog)begaafdheid, maar dan nog iets gedetailleerder... Een van de uitgangspunten van de intelligentie-onderzoeken én onze plusgroepen zijn de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Hij spreekt van meervoudige intelligenties omdat hij vindt dat er meerdere manieren zijn om intelligent te zijn: het ene kind is verbaal heel sterk en leert gemakkelijk door gebruik te maken van taal. De ander ziet snel verbanden of logische gevolgen. Een derde blinkt uit bijvoorbeeld uit in ruimtelijk inzicht of maakt gebruik van klanken en ritmes.
Als kind zijnde ontwikkel je jezelf naar je aangeboren intelligenties, talenten en onder invloed van je omgeving. Nog niet alle intelligenties komen even sterk naar voren als je jong bent. Ook niet als je hoogbegaafd bent. 

In een van mijn plusklassen zat een jongetje van zeven jaar. Hoogbegaafd, verbaal sterk, maar zijn schoolprestaties waren 'slechts'  gemiddeld en zijn ouders en ik vermoedden dan ook dat hij dyslectisch was. School vond hij ronduit stom. Wel functioneerde hij op hoog niveau in de sportwereld. In de plusklas blonk hij ook niet uit door goed werk of uitzonderlijke creativiteit. Maar hij dirigeerde letterlijk de hele ochtend. Alles werd door hem geregeld, en hij bloeide en groeide onder het vertrouwen dat we hem schonken om dit ook te mogen doen. Hij studeert nu business management en loopt stage bij het management-team van een groot internationaal bedrijf...Ieder kind heeft talenten! En ieder kind maakt een unieke ontwikkeling door om zijn of haar talenten te ontdekken en heeft daarbij soms een duwtje in de goede richting nodig. De achtergrond theorie van onze plusklassen, pluspraatgroepen en overige activiteiten zijn daarbij gebaseerd op de theorie van  Gardner. Hij onderscheidt in zijn basiswerk zeven intelligenties. Later (1995) heeft hij een achtste, de natuurgerichte intelligentie, toegevoegd. De negende, de existentiële intelligentie, is recent omschreven en wordt heel vaak nog niet genoemd. Wij willen de kinderen de kans geven hun verschillende intelligenties te exploreren en te laten groeien en ze zelfvertrouwen in hun persoonlijke intelligenties geven. Omdat ze prachtige pluskinderen zijn met vele mogelijkheden! 

Wilt u weten hoe de intelligenties van uw kind zijn opgebouwd? Voor een zelftest klik hier  of neem contact op voor informatie en/ of advies. 

- Interpersoonlijk intelligent
- Intrapersoonlijk intelligent
- Lichamelijk-kinesthetisch inteligent
- Logisch-mathematisch intelligent
- Muzikaal-ritmisch intelligent
- Verbaal-linguistisch intelligent
- Visueel-ruimtelijk intelligent
- Naturalistisch intelligent
- Existentieel intelligent