Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
Tarieven
 


Tarieven Pienterplus

Intake

gratis

Intelligentie-onderzoek incl. verslag

€ 450,-

Aanvullend hoogbegaafdheidsonderzoek

€ 225,-

Psychologisch onderzoek

Indien niet via gemeente € 90,-/ uur

Persoonlijkheidsonderzoek

Indien niet via gemeente € 90,-/ uur


Pedagogisch-didactisch onderzoek  in delen:

Dyslexie-screening

€ 135,-

Didactisch onderzoek (compleet)

€ 375,-

Didactisch onderzoek (spelling)

€ 135,-

Didactisch onderzoek (rekenen)

€ 200,-

Didactisch onderzoek (begrijpend lezen)

€ 135,-

Remedial teaching

€ 45,- (45 minuten)

Studiebegeleiding

€ 45,- (45 minuten)

Individuele psychologische begeleiding

Indien niet via gemeente € 90,- (50 minuten)

Individuele sociale vaardigheidstraining

Indien niet via gemeente € 90,- (50 minuten)

Individuele faalangsttraining

Indien niet via gemeente € 90,- (50 minuten)

Begeleiding vanuit PGB

€ 75,- (60 minuten)

Opvoedingsondersteuning

Indien niet via gemeente € 90,- (50 minuten)

Plusklas (di. en do. 9:00-11:30, per deelname)

Indien niet via school € 45,-

Pluspraatgroep (per deelname)

Indien niet via gemeente € 45,-

Thuiszittersgroep

Zie website www.iqgroei.nl

Schoolbezoek (per uur)*

€ 75,-

Observatie op school of elders (per uur)*

€ 75,-

Telefonisch / Skype consult op afspraak (30 min.)

€ 37,50

 


* Reistijd wordt meeberekend volgens uurtarief

U kunt altijd contact met ons opnemen als u vragen heeft over meerdere afnamen tegelijk, wellicht kunnen wij een speciale offerte voor u maken.

Vergoeding zorgverzekering
Intelligentie-onderzoeken, pedagogisch-didactisch onderzoeken, remedial teaching en studiebegeleiding komen in geen geval in aanmerking voor vergoeding van de zorgverzekering.

Betalingen
De onderzoeken en groepstrainingen dienen vooraf contact of per pin betaald te worden.

Voor deelname aan een van de plusgroepen, remedial teaching, studiebegeleiding, schoolbezoeken, observaties op school of elders, psychologische begeleiding, individuele trainingen of PGB-begeleiding ontvang u een rekening thuis. Deze rekening dient binnen 14 dagen voldaan te zijn (zie ook algemene  voorwaarden).  U kunt het bedrag via de bank overmaken, contant betalen of pinnen.

Debiteurenbeheer
Als de betalingstermijn is verstreken en de rekening niet voldaan is, geven wij de betaling uit
handen aan debiteurenbeheer Incassowijzer. 

Postadres: Postbus 8066, 1802 KB, Alkmaar
Telefoon: 072-511 39 53
Email:
info@incassowijzer.nl

 
Het incassobureau brengt u administratiekosten in rekening.