Pienterplus
Amsterdam, Alkmaar, Hoorn
Ondersteuning ouders

Bij alles wat wij doen staan de ouders en het kind voorop. Iedereen moet met onze hulp geholpen zijn. Dat kan zijn door meer begrip te creëren door onderzoek van het kind, telefonisch even te horen hoe de situatie is of ontvangst van u als ouders om raad te geven bij moeilijke momenten of situaties.

Wij brengen samen met ouders de problemen in kaart en geven adviezen om de opvoedingssituatie en de ontwikkeling van het kind te verbeteren. Zo willen we het kind de kans op een optimale ontwikkeling bieden en een bevredigende thuissituatie voor de ouders creëren. Als ouder zijnde, zijn er altijd weleens momenten waarbij  de kijk, uitleg of advies van een expert meer dan welkom is.

Tezamen, met de ouders en eventueel ook de kinderen, gaan we een samenwerking aan om de situatie duidelijke te krijgen en te optimaliseren. We kijken naar de mogelijkheden van iedereen en we stimuleren elkaar om nieuwe situaties te onderzoeken en te optimaliseren. Door een positieve, frisse kijk wordt een ieders zelfvertrouwen vergroot. Doordat het kind weer in zichzelf gelooft, biedt dit openingen voor het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag. Het kind ontwikkelt meer zelfredzaamheid en staat positiever in het leven. De ouders kunnen vervolgens het kind meer complimenten geven en de interactie tussen de ouders en het kind verbeterd.  

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in ouderbegeleiding, neem dan contact met ons op.